12apr./17

Soodustused

Haigekassas kindlustatud kuni 19a laste hambaravi eest tasub haigekassa. Patsiendilt on õigus küsida kahekordse visiiditasu suurune summa, kui patsient ei ilmu visiidile või ei teata sellest vähemalt 24 tundi ette (ravikindlustuse seaduseRead More…