Nimi (nõutud)

Email (nõutud)

Teema:

KonsultatsioonArstile aja broneerimineHambalaborMuu

Sisu:

Soodustused

 

Haigekassas kindlustatud kuni 19a laste hambaravi eest tasub haigekassa.
Patsiendilt on õigus küsida kahekordse visiiditasu suurune summa, kui patsient ei ilmu visiidile või ei teata sellest vähemalt 24 tundi ette (ravikindlustuse seaduse §70 lg 6).
Alates 1. juulist hakkas kehtima uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise määrus. Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot. 

Proteesihüvitisele on õigus järgmistel ravikindlustatud isikutel:

  • Töövõimetuspensionär
  • Vanaduspensionär
  • Osalise või puuduva töövõimega isik
  • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
Alates 1. juulist 2017 hüvitab haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hambaravi kuni 30 eurot aastas. 
Alates 1. juulist 2017 suurenes hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas.

Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. 

Lisainfo: http://www.haigekassa.ee/hambaravi#hambaravihuvitis

Stomeri hambaravi poolt on tudengitele ja pensionäridele lisasoodustus 10 protsenti. Soodustus ei laiene proteesitöödele ning haigekassa poolt hüvitatavatele teenustele.
Pakume ka kinkekaarte!